POLITYKA PRYWATNOŚCI 

  1. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany dalej RODO).
  2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Bat Holds z siedzibą w …, która prowadzi sklep internetowy batholds.com.
  3. Państwa dane są przetwarzane w celu bezpośredniej komunikacji, świadczenia usług dostarczanych przez nasz Sklep oraz realizacji zamówień. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Dane są przechowywane przez cały okres posiadania konta na stronie Sklepu, umożliwiającego korzystanie z serwisu. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu świadczenia usług oraz realizacji zamówień.
  5. Państwa dane przekazujemy tylko dostawcom, którym zlecamy usługi pocztowe lub kurierskie, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta oraz dostawcom usług zaopatrujących administratora w rozwiązania techniczne i informatyczne umożliwiające prowadzenie sklepu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług.
  6. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych.
  8. Dziękujemy za zaufanie i obiecujemy dołożyć wszelkich starań, by Państwa dane były bezpieczne, a ich przetwarzanie przez nas zgodne z obowiązującym prawem.